06 14815968 hiskefit@gmail.com

Toolbox

Fysiotherapie
Met fysiotherapie leert u zich beter en natuurlijker te bewegen en kan uw pijn verminderen. Fysiotherapie helpt bij herstel van een ongeval, botbreuk, of operatie. Behandelingen zijn bijvoorbeeld oefentherapie, massage,  fysische techniek en balanstherapie.

Manuele therapie
Manuele therapie behandelt vastzittende gewrichten. Door passief zacht mobiliserende technieken (geen kraken!) worden bewegingen weer soepel. Zeurende pijn vermindert, doordat eventueel beklemde zenuwen vrijkomen.

Oedeemfysiotherapie
Oedeem is opeenhoping van vocht ergens in een ledemaat of het gezicht. Het kan ontstaan door operatie, kneuzing, ontsteking of het is aangeboren (primair lymfoedeem). Oedeem kan verlicht of verholpen worden met: manuele lymfdrainage (methode Vodder), gerichte oefeningen, lymfpress en lymftaping (Kinesiotaping) en een therapeutisch elastische kous (TEK).
Elk onderdeel is gericht op bevordering van de lymfstroom en de afvoer ervan. Zo kan de zwelling en een zwaar, wattig, bekneld gevoel verdwijnen.
U krijgt handreikingen voor zelfdrainage, zodat u zoveel mogelijk zelfredzaam wordt met uw klachten.
Oedeemtherapie kan worden toegepast na lymfklierverwijdering, gewrichtsoperatie, wondroos of trombose.

ACT (Acceptance & Commitment Therapie) is een 3e generatie cognitieve therapie. Deze kan ingezet worden daar waar uw herstel belemmerd wordt door belemmerende gedachten of overtuigingen. Door deze gedachten en gevoelens kan uw lichaam in de actiemodus blijven staan en de nodige ontspanning en herstel niet plaats vinden. Deze vaak onbewuste mechanismen worden via gesprekken in kaart brengen en krijgt u praktische oefeningen om de invloed van deze gedachten en gevoelens te ontmantelen

Zie voor verdere informatie ook de toolbox extra.