06 14815968 hiskefit@gmail.com

Werkwijze

Hoe verloopt een behandeling?
De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek naar de aard en oorzaak van uw klachten. In een behandelplan omschrijven wij wat wij gaan doen en met welk doel. Er is steeds goed overleg met u, maar ook met uw huisarts, en eventueel met collega-specialisten.

Inzicht in uw klachten
Herstellen werkt als een leerproces. U krijgt handvatten en oefeningen die u direct kunt toepassen. U kunt zich weer beter bewegen, heeft minder pijn, soepeler gewrichten, of leert beter met uw beperkingen om te gaan.

Directe toegang en vergoeding
Voor fysiotherapie hoeft u meestal geen verwijsbriefje van de huisarts meer te hebben. U kunt direct een afspraak maken. Na intake overleggen wij met u of uw behandeling kan starten. Anders verwijzen wij u naar uw huisarts of een collega-specialist.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u meestal een aanvullende zorgverzekering nodig. U leest hierover in de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Professionele kwaliteit
Onze praktijk is aangesloten bij beroepsverenigingen. Deze zorgen voor een constante professionele kwaliteit van hun leden en beheren bijbehorende registers.
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
NVMT (Nederlandse Vereniging Manuele Therapie)
NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie)